Posts Tagged ‘georgia’

“Macbeth” in Georgia

Festival teatrale di Poti
“Clan Macbeth” spettacolo
Georgia 2015

Marzia Tedeschi